Tor Olav glad og lykkelig dugnadsarbeider 03.11.19