Servering til den harde kjerne i farmen-gjengen 20.10.19