Det kubbes og lektes , Aina og Malin ble drevne 27.10.19