Terje og Camilla i snekkergjengen på sosialt rom 26.10.19