Jan er blitt selve malersjefen , her på dugnad 26.10.19