Her er stien ferdig og klar for å fylle vann i vannhinderet sept 2019