Her er en igang med sekreteriatet per ivar , terje og Rune 09-10 nov