Gro har rett og slett fått energi etter to dager intens dugnad 03.11.19