Store utebane og ovalbane begynner å ta form 16.03.19