Nå er hele myra rensket ut for mold og det gjøres klar til utsprenging, 02.03.19