Store mengder sand og stein er produsert i løpet av de to mndr arbeidet har pågått, 02.03.19