Fra byggetomta 13.01.19 Inne på tomta mot nord, her kommer ridebanen