Fra byggetomta 13.01.19 Her blir parkeringsplasser