Fra byggetomta 13.01.19 Tatt fra nede på parkeringsplassen mot øst