Fra byggetomta 13.01.19 Disse trærne ønsker vi å beholde