Fra byggetomta 13.01.19 Her kommer rettstrekkbanen