Fra byggetomta 13.01.19 Denne skogen ønsker vi å beholde