Ridehallen listes og taket på stallene er på vei, 16.10.19