Fra byggetomta 13.01.19 Den lille myra står ennå igjen, her kommer ridebanen