Fra byggetomta 13.01.19 fra skogen ut mot Høieveien