Her er dørene ut mot sør ut fra hver stallboks 26.09.19