Lysplatene er kommet på plass i møne på ridehallene 26.09.19