Fra byggetomta 13.01.19 Skogen i bakgrunnen ønsker vi å beholde