Fra byggetomta 13.01.19 Tatt fra skogen og mot øst