03.09.19 Vinduene mot vest skal felles inn i ettertid