Veien opp til anlegget er nå sprengt ut og nesten ferdig planert 31.05.19