Grøftearbeidet er startet for drenering og infrastruktur 31.05.19