Nå er en startet med veien opp til anlegget 19.05.19