Mesteparten av tomta i byggetrinn 1 er nå planert 31.05.19