De fleste av trærne er ennå i behold, noen må vi ofre for vei og drenering