Fra byggetomta 13.01.19 På vei ned fra tomta mot vest